Emocijų žemėlapiai mūsų kūne

Mokslininkai pastebėjo, kad juntant skirtingas emocijas vienose mūsų kūno dalyse aktyvumas didėja (šyla), kitose mažėja (šąla).  Pagal 700 žmonių nupieštus aktyvumo žemėlapius jie sudarė bendrus emocijų vaizdus.

Šaltinis: PNAS January 14, 2014 111 (2) 646-651; https://doi.org/10.1073/pnas.1321664111

Nusipieškite savo emocijų žemėlapius ir Jūs – aktyvias vietas žymėkite šiltomis, neaktyvias – šaltomis spalvomis.

Jei norite, pridėkite papildomų emocijų 🙂

Sėkmės !