Ką ir kaip jaučia augalai?

Pabandykite suprasti, kokį augalų jutimą iliustruoja šis paveikslas. Ar galėtumėte panašų eksperimentą
atlikti su savo mokiniais? Ko Jums reikėtų?